Simaprenklej kontaktowy do pistoletu

ZASTOSOWANIE

SIMAPREN jest przeznaczony do klejenia korka, wełny szklanej i mineralnej, pianek
poliuretanowych, fenolowych, powierzchni gumowych i plastikowych, filcu, drewna, powierzchni
metalowych, fibrocementu, płyt gipsowo-kartonowych, sklejki, wykładzin typu Formica, Polyrey,
Oberflex, Print, Duropal i inne.
Klej ten nie jest przeznaczony do klejenia styropianu!


DANE TECHNICZNE

 • Kolor: jasnoczerwony
 • Gęstość w 20°C: 0,85 g/cm3
 • Lepkość w 20°C: około 210 mPa.s. (Brookfield LV1 Vit 12).
 • Odporność temperaturowa: 120°C na płycie.
 • Wydajność: 200 -300 g/m2
 • Palność: palny
 • Dysza pistoletu: 1,5 – 2,5 mm przekrój
 • Czas otwarty: 45 minut w 20°C

 

SPOSÓB UŻYCIA

 1. Klejone powierzchnie powinny być odtłuszczone, czyste i suche.
 2. Klej nanieść przy pomocy pistoletu na obie klejone powierzchnie.
 3. Odczekać 10- 20 minut celem odparowania rozpuszczalnika.
 4. Połączyć dokładnie obie części, ponieważ klejenie jest natychmiastowe i nieodwracalne, mocno docisnąć na całej klejonej powierzchni.
 5. Połączenie jest całkowite po upływie 48 - 72 godzin.
 6. Zaleca się, aby klej i łączone materiały znajdowały się w temperaturze nie niższej od 10 0C.

 

OPAKOWANIA

SIMAPREN dostępny jest następujących opakowaniach: 5 kg, 13 kg, 20 kg – metalowe puszki
MAGAZYNOWANIE I TERMIN WAŻNOŚCI
Produkt należy przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5
do +25°C. Magazynowany w odpowiednich warunkach zachowuje ważność przez 12 miesięcy od
daty produkcji.


INFORMACJE O ZAGROŻENIACH

Produkt palny i drażniący. Nie palić! Nie zbliżać do otwartego ognia!
Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

Karta techniczna
Opis produktu